Input:

Vidljivost projekta

6.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Vidljivost projekta

Kako bi se osigurala transparentnost projektnih aktivnosti i same provedbe projekta, kao i vidljivost nositelja i izvora sredstava, provode se tzv. aktivnosti vidljivosti projekta. Ove aktivnosti uključuju angažiranje i promicanje projektnih aktivnosti u sredstvima javnog informiranja te na svim materijalima koji se kroz projekt osiguravaju. Konkretne upute o provedbi aktivnosti vidljivosti osigurane su također nakon odobravanja projekata.

Dakle, za svaki ste projekt dužni navesti i provesti informiranje i vidljivost projekta. Naznačit ćete koje će se od predloženih mjera koristiti za promidžbu projekta (npr. tiskani mediji, internet,

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: