Input:

Uvod

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvod

On line tečaj za pisanje projekata namijenjen je lakšoj praktičnoj primjeni metodologije upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management) i svrha mu je povećati broj ljudi koji su prošli kroz proces izrade projekata po ovoj metodologiji te ušli u proces primjene projektnog planiranja i projektnog načina razmišljanja pri realizaciji svojih projekata bilo koje vrste, te osigurati što veći broj ljudi koji imaju makar i osnovne pojmove neophodne za pripremu projekata po metodologiji EU. Na ovaj način povećavamo mogućnost i realizacije projekata, rješavanja problema s kojima se susrećemo u svom životnom okruženju te apsorpciju sredstava kroz nadolazeće natječaje EU.

Ovaj tečaj je iskorak koji uz iskustvo i rad može dovesti do osobnog napretka vezano za procese planiranja te lakšeg razumijevanje svega onoga što nas očekuje u budućnosti.

Zašto pišemo projekte?

U kontekstu društvenog, ekonomskog, znanstvenog i kulturnog razvoja, projekti su kvalitetan način osmišljavanja, organiziranja i praćenja realizacije aktivnosti koje imaju za zadatak osigurati konkretna rješenja određenog problema s kojim se bilo društvo, organizacija ili pojedinac susreću.

Ukoliko projekt realiziraju oni koji su određeni problem prepoznali, uspjeli uobličiti u okvir određene, tražene forme projekta, veća je vjerojatnost da će projekt biti uspješno proveden te imati snažniji utjecaj na okolinu/okruženje zbog koje se projekt provodi.

U kontekstu osiguranja sredstava iz nekih vanjskih izvora, van institucije, organizacije ili nevladine udruge u kojoj radimo i djelujemo, društva u kojemu živimo, projekti su neophodan način dokazivanja naših kreativnih, organizacijskih i upravljačkih kapaciteta.

Na temelju njih, oni koji nam sredstva odobravaju, mogu procijeniti važnost problema, njegov utjecaj na okolinu, društvo i ljude, kao i naše kapacitete da provedemo aktivnosti predložene za rješavanje problema, te na taj način osiguramo planirane rezultate i ostvarivanje zacrtanih ciljeva.

Projektima zamršene i kompleksne situacije iz okruženja svodimo u koherentniju formu koja osigurava i kvalitetnije provođenje aktivnosti uz osiguranje planiranih rezultata i ciljeva. Naravno, uz realan odnos onoga što se želi postići i cijene koštanja provođenja samih aktivnosti, tj. uz realan odnos troška i koristi samog projekta.

 Planiranje i programiranje / projekti i programi

Neke od karakteristika programa su:

 • - Okvir za određene društvene aktivnosti u okviru određenog sektora/područja
 • - Izvode ga ljudi u raznim organizacijama (privatnim ili javnim)
 • - Aktivnost koja se provodi više godina uz mogućnost njene prilagodbe / izmjene
 • - Opis ciljeva i prioriteta za određeni sektor / područje
 • - Određeni/specificirani pokazatelj uvjeta za mjerenje ili projekte
 • - Okvir uvjeta koji se provode (praćenje, plaćanje, kontrola)  
 • - Planiran, proveden i kontroliran set aktivnosti ili projekata

Projekt je:

 • - Konkretna aktivnost u okviru određenog sektora/područja
 • - Izvode ga ljudi u raznim organizacijama (privatnim ili javnim)
 • - Određen ograničavajućim resursima (vrijeme, financije, ljudi)
 • - Sadrži konkretan opis ciljeva i prioriteta
 • - Ima određen budžet za provedbu i vremenski okvir provedbe aktivnosti
 • - Planiran, provediv i kontroliran set aktivnosti

Kao što se može vidjeti, glavna razlika između programa i projekta je što je projekt konkretniji u svojim rezultatima i ima opipljive ishode. Pa ipak, većina pitanja koje treba uzeti u obzir, a vezano za upravljanje projektnim ciklusom, podjednako se odnose i na programe i na projekte.

Što to konkretno znači? Kao najprimjereniji i najjednostavniji primjer programiranja i projektiranja mogu poslužiti Operativni programi (OP-ovi) doneseni, tj. programirani na razinama Republike Hrvatske. Na temelju analize stanja, potencijala i potreba, razvijeni su ciljevi, prioriteti i mjere unutar tih dokumenata, a koji zapravo služe kao smjernice/usmjerenja onima koji mogu participirati na kvalitetan način pri rješavanju potreba određenih područja, uzimajući u obzir programske smjernice, tj. procijenjene najbolje načine rješavanja problema.

Drugim riječima, programi se izrađuju na temelju detaljnih analiza postojećih situacija, te određuju fokus razvoja ili

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: