Input:

Projektni menadžment i upravljanje projektnim ciklusom

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Projektni menadžment i upravljanje projektnim ciklusom

Što je projektni ciklus?

U kontekstu pripreme i provedbe projekata, projektni ciklus predstavlja skup alata koji osiguravaju sistematski pristup izrade projekata te na taj način osiguravaju njihovu kvalitetniju provedbu.

Potrebno ga je provoditi pri svakoj izradi projekta jer on osigurava prolazak kroz sve faze analize pa tako kroz te faze na kvalitetan način utvrđujemo:

 • - Predstavlja li nešto stvaran problem?
 • - Za koga je to najveći problem?
 • - Za koga pišemo projekt?
 • - Tko projekt može realizirati?
 • - Na koji način rješavamo problem?
 • - Što nam za to sve treba?
 • - Koliko sredstava trebamo za to?
 • - Tko nam pri tome može pomoći?

Navodno ga je kao alat razvila još 60-tih godina američka vojska kod pripreme i provedbe svojih projekata. Glavni razlozi za primjenu ovakvog pristupa su potreba za osiguranjem efikasnosti i efektivnosti provedbe svojih projekata. Potvrdilo se da se primjenom ovakvog pristupa problemi rješavaju na najučinkovitiji način.

Kasnije učinkovitost ovog modela prepoznaju i svi oni koji financiraju provedbu raznih projekata. Zahtjevi takvih organizacija postaju usmjereni prema modelima koji će za njihove projekte osigurati najveću efikasnost, tj. traže od organizacija koje financiraju da jasno navedu i dokažu potrebe za provedbu svojih aktivnosti baš na predloženi način.

Dakle, svi oni koji žele osigurati sredstva za provedbu svojih aktivnosti trebaju dokazati da su njihove aktivnosti usmjerene prema stvarnim problemima koji se javljaju na terenu ili kod korisnika i da su predložena rješenja uistinu najbolja za rješavanje tih problema.

Naravno da su donatori usmjereni prema odobravanju sredstava za one predložene projekte koji na određenom području rješavaju takve probleme, a sinergija rješenja dovodi do stvarnih promjena na terenu. Ili je barem to ono čemu se neprestano teži. Koraci su možda mali, ali u svakom slučaju neosporni.

Kako su sredstva kojima se projekti mogu financirati, uvijek, ipak ograničena, donatori žele također projekte koji osiguravaju kvalitetna rješenja za određena sredstva povjerena provedbenim organizacijama ili predlagateljima projekata.

Također žele jasnu priču i način na koji će sve ono što je na terenu provedeno za njihova sredstva, provjeriti i dokazati.

Ovdje negdje leži i odgovor na pitanje. Zašto promjenjivati metodologiju upravljanja projektnim ciklusom?

Ova metodologija u jednom zapravo osigurava sve to:

 • - vama kao onome tko piše projekte – da osigurate lakše planiranje svog projekta, da prepoznate stvarne probleme koje treba riješiti i najbolje načine kojima to možete riješiti
 • - vašem donatoru, a recimo da prema nekome i vi tako nastupate – da osigura efikasno korištenje svojih sredstava.

No kako je velik naglasak u cijeloj priči na rješavanju stvarnih problema i najefikasnijem načinu njihova rješavanja, neupitna je mogućnost primjene ove metodologije u raznim segmentima.

Dakle, osim pri pisanju projekata sa jasnim ciljem osiguranja sredstava za njihovo financiranje, moguće ju je primijeniti za pripremu projekata u organizacijama, institucijama, udrugama, razvoju strategija razvoja jedinica lokalne, regionalne samouprave ili cijelih država. Sve zapravo ono što se danas kod nas već i dešava.

Dodatno, ovu metodologiju moguće je primijeniti za planiranje i razvoj projekata ili planiranje za razvoj poslovnih aktivnosti gospodarskih subjekata.

Vezano za odobravanje sredstava projektni ciklus predstavlja discipliniranu izradu ključnih dokumenata dobre kvalitete u svakoj fazi projekta radi osiguravanja strukturiranog i informiranog donošenja odluka.

Ovo uključuje:

 • - Konzultiranje i uključivanje ključnih dionika što je više moguće
 • - Jasno formuliranje i usredotočenost na svrhu projekta u smislu postizanja održivih koristi      za ciljnu skupinu
 • - Korištenje pristupa logičkog okvira za analizu problema i osmišljavanje odgovarajućeg rješenja, tj. izradu projekta
 • - Uključivanje ključnih činitelja kvalitete u izradu projekta od samog početka

ZADATAK 8

Navedite moguće primjene ove metode u vašem okruženju.

Budući se metodologija potvrdila kao kvalitetna, danas PCM postaje standard upravljanja i projektiranja projekata, osiguranja sredstava za provedbu projekata.

Primjenjuju ga organizacije i institucije čije su aktivnosti i djelovanje usmjerene na učinkovitost, tj. sve one koje zanima kvalitetno i opravdano trošenje sredstava za provođenje aktivnosti na rješavanju određenih problema.

Kao takva, ova metodologija je interesantna ili bi trebala biti interesantna jedinicama lokalne i/ili regionalne samouprave, ministarstvima, nevladinim udrugama, gradskim poduzećima, privatnim poslovnim subjektima,

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: