Input:

Pokazatelj i proračun

6.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pokazatelj i proračun

Slijedi obrazac Pokazatelji: Naziv pokazatelja, Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja, Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja, Doprinos unaprijed određenog pokazatelja, Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja, Učestalost izvješćivanja, Obrazloženje postignuća pokazatelja.

Kako biste osigurali dosljednost svoga projekta, morat ćete navesti pokazatelje. Nemojte podcijeniti to pitanje i odvojite vrijeme za utvrđivanje pokazatelja. Pokazatelj je zapravo način da izrazite “koliko“, “u kojem opsegu“ ili “koje veličine“. Pokazatelji se koriste radi mjerenja. Mjerenje nije ništa novo. Svi mi stalno nešto mjerimo. Pokazatelji pružaju osnovu za mjerenje uspješnosti projekta, pa je potrebno posvetiti posebnu pozornost izradi pokazatelja. Oni bi trebali biti mjerljivi (uz prihvatljivi trošak) i u okviru kapaciteta organizacije koja provodi projekt. Pokazatelji se također utvrđuju kako bi se pružile informacije provoditeljima projekta i Ugovaratelju. Oni predstavljaju ključni element za evaluaciju projekta. Oni pokazuju u kojem su opsegu ostvareni opći i posebni ciljevi projekta.

Pokazatelji trebaju biti “pametni“ (engl. SMART). Trebaju se utvrditi posebno za svaki cilj i rezultat, posebno i neovisno: - Specific – specifični za projekt; - Measurable – mjerljivi u smislu kvantitete i kvalitete (Koliko?); - Available – dostupni uz prihvatljivi financijski trošak i utrošak vremena (Gdje ih možete dobiti? Možete li ih dobiti brzo?); - Relevant – relevantni s obzirom na informacije koje su potrebne za mjerenje napretka; - Time-bound – vremenski određeni, kako bi bilo jasno kada će se tijekom trajanja projekta cilj ostvariti. Razlikujemo sljedeće vrste pokazatelja:

Kontekstualni pokazatelji: Pokazatelji koje navodite u svojoj analizi problema nazivaju se “kontekstualni pokazatelji“ i pokazuju u kojemu će se kontekstu vaš projekt provoditi. To mogu biti financijski pokazatelji – npr. jedinica lokalne samouprave uložila je x milijuna kuna u ovaj projekt. Mogu biti i pokazatelji realizacije, Primjer

Prema podacima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih mladih ljudi u regiji je … Prema podacima konfederacije strojarskih radnika, stupanj stručne spreme

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: