Input:

Planiranje i izrada budžeta projekta

6.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Planiranje i izrada budžeta projekta

Sada kada imate detaljan gantogram aktivnosti za svoj projekt, znate koliko vremenski projekt traje, znate resurse koji će vam biti potrebni za provedbu projekta, možete odrediti financijska sredstva koja su vam za provođenje projekta potrebna.

Vezano za sve troškove na projektu, bitno je naglasiti kako oni trebaju biti realni što znači da proračun troškova plaća djelatnika na projektu planirate na temelju realnih troškova plaća, utroška vremena. Isti je slučaj sa nabavom opreme, usluga, radova i sl. te ih iz tih razloga planirate na temelju pribavljenih ponuda dobavljača istih.

U fazi odobravanja projekta, prije no što potpišete ugovor o financiranju, a vezano za projekte financirane sredstvima EU, proći ćete kroz fazu tzv. čišćenja budžeta (budžet clearing). U tom slučaju morat ćete dostaviti sve ponude ugovornoj strani i na taj ćete način dokazati vjerodostojnost vašeg budžeta.

Bitno je da sve troškove i

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: