Input:

Ocjena kvalitete projekta na primjeru prioritetne osi Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

6.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ocjena kvalitete projekta na primjeru prioritetne osi Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. priprema projekata ima određene kriterije odabira i pitanja za kvalitativnu procjenu prijavitelja. Prođete li sami sva ta pitanja prije predaje projekta, kao prvo ćete saznati što treba doraditi, a kao drugo znatno ćete si povećati šanse za prihvaćanje Vašeg projekta od strane komisija. U nastavku navodimo pitanja i pod-pitanja za ocjenu kvalitete projekta na primjeru prioritetne osi „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija”.

Vrijednost za novac koju projekt nudi u kontekstu ostvarenja ciljeva, odnosi se na kvantificirani omjer troška potrebnog za postizanje ciljanih vrijednosti pokazatelja neposrednih rezultata/rezultata, utvrđenih na razini sheme/predmetnog postupka dodjele

1.Predstavljaju li planirani troškovi najbolju vrijednost za novac u smislu postizanja planiranih rezultata projekta?

a) Omjer predloženih troškova i planiranih rezultata predstavlja najbolju vrijednost za novac.

b) Omjer predloženih troškova i planiranih rezultata je prihvatljiv.

c) Omjer predloženih troškova i planiranih rezultata nije zadovoljavajući.

2. Otvorenost buduće infrastrukture odnosno korištenje buduće opreme i/ili infrastrukture za koju se priprema dokumentacija Opremu i/ili infrastrukturu će uz prijavitelja koristiti i više od tri institucije.

a) Opremu i/ili infrastrukturu će uz instituciju prijavitelja koristiti do tri druge institucije.

b) Opremu i/ili infrastrukturu će koristiti samo prijavitelj

3. Opravdanost ulaganja u buduću infrastrukturu s obzirom na istraživačke potrebe (planove daljnjih istraživanja)

a) Ulaganje je opravdano sa stajališta istraživačkih potreba.

b) Ulaganje je djelomično opravdano sa stajališta istraživačkih potreba.

c) Ulaganje nije opravdano sa stajališta istraživačkih potreba

  1. Opravdanost ulaganja u buduću infrastrukturu s obzirom na (ne)dostatnost postojeće istraživačke infrastrukture koja je na raspolaganju prijavitelju.

a) Opis istraživačke infrastrukture koja je na raspolaganju prijavitelju je precizan i razvidna je potreba za unaprjeđenjem infrastrukture.

b) Opis istraživačke infrastrukture koja je na raspolaganju prijavitelju je precizan, no potreba za unaprjeđenjem infrastrukture je djelomično razvidna.

c) Opis istraživačke infrastrukture koja je na raspolaganju prijavitelju nije precizan i/ili nije razvidna potreba za unaprjeđenjem infrastrukture.

d) Opremu i/ili infrastrukturu će koristiti samo prijavitelj.

Financijska trajnost projekta po završetku provedbe predmetnog projekta

2.2. Obrazloženje organizacijske reforme institucije prijavitelja iz koje proizlazi potreba za infrastrukturnim ulaganjem, a s obzirom na ustrojavanje novih organizacijskih jedinica, efikasniju podjelu ljudskih kapaciteta unutar institucije, izmjene u unutarnjem ustrojstvu institucije u smislu donošenja novih organigrama, planova rada i/ili slično. a) Organizacijska reforma je opisana kroz sve navedene komponente.b) Organizacijska reforma je opisana kroz dvije od navedenih komponenti.c) Organizacijska reforma je opisana kroz jednu od navedenih komponenti.d) Iz navedenog je vidljivo da organizacijska reforma nije predviđena/planirana na razini cijele institucije, odnosno da ne postoji cjelovita vizija reforme institucije prijavitelja.  
2.3. Obrazloženje učinaka organizacijske reforme na porast učinkovitosti institucije s obzirom na npr. ljudske resurse, korištenje istraživačke opreme, prijave kompetitivnih projekata, suradnju s domaćim i inozemnim institucijama i istraživačima ili porast konkurentnosti u suradnji s javnim i/ili privatnim sektorom za potrebe gospodarstva i društva. a) Pozitivni učinci organizacijske reforme razvidni su po svim navedenim aspektima.b) Pozitivni učinci organizacijske reforme razvidni su po dva ili tri navedena aspekta.c) Pozitivni učinci organizacijske reforme po navedenim aspektima djelomično su razvidni (i pritom su obuhvaćeni samo neki ili svi aspekti) ili su razvidni samo po jednom aspektu.d) Pozitivni učinci organizacijske reforme po navedenim aspektima nisu razvidni.  

Provedbeni kapaciteti prijavitelja (uključuju aspekte financijskih, stručnih, iskustvenih i administrativnih kapaciteta)

3.1. Iskustvo voditelja projekta u upravljanju projektima financiranima iz EU izvora:a) 5 ili više godina iskustva b) 3 godine ili više od 3 a manje od 5 godina iskustva c)više od 1, a manje od 3 godine iskustva  

3.2. Znanstvena izvrsnost osobe(a) zaposlene(ih) na instituciji prijavitelja koja(e) je/su u

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: