Input:

Izrada plana aktivnosti/gantogram

6.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izrada plana aktivnosti/gantogram

Nakon dovršetka matrice logičkog okvira, može se pristupiti daljnjem planiranju kako bi se planu dodali operativni detalji.

Raspored aktivnosti je metoda predstavljanja aktivnosti projekta koja identificira njihov logički redoslijed, te svaku povezanost koja postoji između aktivnosti. Također se koristi i kao sredstvo za identificiranje osobe odgovorne za provedbu pojedine aktivnosti.

Najčešće korišteni alat za predstavljanje je gantogram tablica rasporeda aktivnosti (Gantt chart), no ponekad se koristi i analiza kritičnog puta (Critical Path Analysis).

Kad je sam logički okvir dovršen, tada je moguće preslikati aktivnosti iz kolone s lijeve strane u format rasporeda aktivnosti. To se najlakše postiže ako je matrica pripremljena na radnom listu računala.

Koraci od kojih se sastoji priprema rasporeda aktivnosti su:

 1. Navesti glavne aktivnosti i pripisati ih rezultatima
 2. Podijeliti glavne aktivnosti u pod-aktivnosti i izvedive zadatke
 3. Pojasniti redoslijed i međuovisnost aktivnosti i zadataka
 4. Procijeniti početak, trajanje i dovršetak svake aktivnosti i zadatka
 5. Identificirati pokazatelje ili ključne korake (milestones) prema kojima se može mjeriti provođenje projekta
 6. Definirati potrebnu ekspertizu za poduzimanje aktivnosti i zadataka
 7. Dodijeliti zadatke članovima projektnog tima
 8. Navođenje glavnih aktivnosti i pripisivanje istih rezultatima

Glavne aktivnosti su sažetak onoga što projekt mora poduzeti kako bi postigao ciljeve projekta.

Dok pripremaju popis, planeri uvijek trebaju imati na umu slijedeće:

 • - Raspoloživi ljudski, fizički i financijski resursi
 • - Kako će svaka aktivnosti voditi prema postizanju projektnih ishoda i pretpostavke koje to podupiru
 • - Rizici i nesigurnosti koje bi mogle utjecati na provedbu aktivnosti
 • - Vremenski okvir projekta
 • - Podjela glavnih aktivnosti u pod-aktivnosti i izvedive zadatke

Svrha podjele aktivnosti u pod-aktivnosti ili zadatke je u tome da ih se dovoljno pojednostavi za lakše organiziranje i izvođenje.

Tehnika se sastoji u podjeli određene aktivnosti u njezine sastavne pod-aktivnosti, a onda se svaka pod-aktivnost podijeli u njezine sastavne zadatke. Tada se svaki zadatak može dodijeliti pojedincu, te postaje njihov kratkoročni cilj.

Glavna vještina je ispravno određivanje razine detalja. Najčešća pogreška je podjela aktivnosti u previše detalja. Podjela treba stati čim planer ima dovoljno detalja za procjenu potrebnog vremena i resursa, a osoba odgovorna za obavljanje samog posla ima dovoljno

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: