Input:

Definiranje ključnih elemenata

6.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Definiranje ključnih elemenata

Rezultati su opis konačnih rezultata projektnih aktivnosti u obliku: materijalnih proizvoda ili usluga. Oni su ono što proizlazi iz neke aktivnosti i pridonosi ostvarivanju specifičnog cilja vašeg projekta.

Izražavaju se u obliku izlaznih vrijednosti, npr. pruženo/proizvedeno/provedeno/pripremljeno/preuređeno/uspostavljeno/prepoznato/smanjeno

Kod definiranja rezultata i njihovog utvrđivanja možete koristiti različite komponente vašeg projekta bilo da se radi o tehničkoj, organizacijskoj ili geografskoj perspektivi ili prema fazama na koje ste svoj projekt razdijelili. Bitno je da ih pri ispunjavanju logičke matrice treba brojčano označiti.

Izražavajte ih također kao da su već ostvareni (svršeno vrijeme), na primjer: provedeno 360 sati edukacija; obnovljeno 30 stambenih objekata i sl.

ZADATAK 17

Pokušajte definirati rezultate za svoj projekt te ih upišite u svoj logframe.

Indikatori / pokazatelji i izvori provjere

Kao što ste mogli vidjeti u strukturi logičke matrice postoji i kolona u koju je potrebno upisati indikator / pokazatelje te izvore provjere.

Objektivno provjerljivi indikatori/pokazatelji opisuju projektne ciljeve i rezultate na operativno mjerljiv način. Specificiranje operativno provjerljivih pokazatelja služi kao provjera održivosti ciljeva i čini osnovu za sustav monitoringa projekta. Trebaju biti mjerljivi na dosljedan način i uz prihvatljive troškove.

Nadalje pokazateljima ili indikatorima verificiramo određeni stupanj provedbe našeg projekta i njima dokazujemo da smo ono što smo na određenoj razini naveli da ćemo provesti, zaista i proveli.

Indikatorima dokazujemo da smo planirano zaista i postigli.

Ono što je za njih karakteristično je da trebaju biti postavljeni u operativno mjerljivim terminima definirajući kvalitetu provedenog, kvantificirajući ono što je provedeno ili definirajući provedbu u nekom vremenskom okviru. Bit definiranja je dokazati napredak kroz ono što ste provodili.

Pri određivanju pokazatelja / indikatora za vaš projekt zapitajte se slijedeće:

  • - Kako ćemo znati da će se ono što smo planirali stvarno dogoditi, odnosno da se dogodilo?
  • - Kako ćemo provjeriti
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: