Input:

Bodovanje projekta

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Bodovanje projekta

Nakon što ste sastavili projekt, odnosno ispunili sve obrasce te prikupili dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje te ga predali, slijedi postupak bodovanja. Kvalitativna procjena projektnih prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima i detaljnije razrađenim u dokumentu koji se naziva Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

I na kraju, trebate dokazati na koji način vaš projekt utječe na Horizontalne teme, trebate naznačiti ima li projekt neutralni ili pozitivan učinak i dati jasno Obrazloženje utjecaja. Horizontalne teme se odnose na: Jednake mogućnosti, Održivi razvoj i zaštita okoliša, Promicanje načela dobrog upravljanja uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Ni slučajno nemojte preskočiti ova pitanja jer svaki se projekt može dotaknuti na neki način sljedećih pitanja: Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije, Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije, Pristupačnost za osobe s invaliditetom (Pristupačnost građevinama), Informacijsko-komunikacijska pristupačnost, Razumna prilagodba i univerzalni dizajn, Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti, Održivi razvoj, Zelena javna nabava, Klimatski izazovi, Učinkovitost resursa, Načela zelenog rasta.

U nastavku navodimo jedan primjer odgovora na horizontalna pitanja, koji se na prvi pogled možda ne biste sjetili: -

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima:

1. Ravnopravnost spolova i nediskriminacija

2. Samim početkom projekta se planira zapošljavanje 1 ženske osobe u dobi iznad 50 godina, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

3. Pristupačnost za osobe s invaliditetom

4. Projekt omogućava osobama s invaliditetom korištenje svih proizvoda i usluga narudžbama koje se obavljaju putem Interneta i predviđenom direktnom dostavom na kućnu adresu.

5. Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Transparentnost osiguravaju postupci nabave, detaljna razrađenost troškova i realno planiran hodogram aktivnosti. Stečena iskustava primijenit će se i u aktivnostima budućih zaposlenika. Bolji uvjeti rada doprinijet će zadovoljstvu zaposlenih, boljim međuljudskim odnosima što čini socijalni element razvoja tvrtke. Istovremeno izgradit će se i upravljački mehanizam, koji će dobra iskustva stečena tijekom rada na projektu. Osim jačanja vlastitih kapaciteta i izgradnje strukture, stvara se neformalna mreža komunikacije zainteresiranih skupina koje su usmjerene osiguranju javnog interesa kroz promicanje tema koje podižu civilizacijski doseg društva (održivi razvoj). Održivom razvoju doprinosi ispunjavanje socijalnih komponenti povećanjem zaposlenosti (nova radna mjesta) i uvjeta rada zaposlenih.

I završno, dužni ste navesti i kasnije provesti informiranje i vidljivost projekta. Naznačite koje će se od predloženih mjera koristiti za promidžbu projekta (npr. tiskani mediji, internet, seminari, promotivni materijali) te navedite ciljnu/e skupinu/e na koju su usmjerene.

Što to zapravo znači? To znači da ste, ukoliko dobijete sredstva, dužni objaviti informacije o vašem projektu i izvorima financiranja (sredstva EU i iz kojeg Fonda) na vašim Internet stranicama, na plakatu ili barem natpisu na vidljivom mjestu u vašem radnom prostoru (ured, dućan, radionica i sl.).

Pod informiranje i vidljivost možete dobiti sredstva za promidžbu za: Tiskani mediji, Elektronički mediji (npr. Google Ads), Internet, Seminari, konferencije, radionice itd., Promotivni materijal, Predloženi novi/inovativni oblici komunikacije s javnošću, Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta, Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji.

Nakon što ste sastavili projekt, odnosno ispunili sve obrasce te prikupili dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje te ga predali, slijedi postupak bodovanja. Kvalitativna procjena projektnih prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima i detaljnije razrađenim u dokumentu koji se naziva Postupak dodjele bespovratnih sredstava. Primjer uobičajenog bodovanja:

U nastavku navodimo 10 točaka koje će vam olakšati pisanje i omogućiti bolje bodovanje vašeg projekta.

1.Nabava

Osim već navedene važnosti čitanja projektne dokumentacije, prije svega naučite kako se provodi nabava. Razmislite o pravilima nabave kad razrađujete svoj plan aktivnosti kako biste bili sigurni da imate dovoljno vremena za različite nabave. Kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave utvrđenoga u Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a isti je dostupan na stranici www.strukturnifondovi.hr.

Planovi nabave nisu povezani s projektnim prijavama i njihovim ocjenjivanjem, već sa samim početkom provedbe projekta, kad se definiraju u suradnji s voditeljima projekta iz posredničkih tijela. Međutim, prijavitelji bi trebali biti svjesni, dok pišu svoje projekte, različitih aspekata i utjecaja koje pravila nabave mogu imati na njihove projekte. Iz raznih primjera, vidjelo se kako se neki prijavitelji nisu dovoljno informirali o trajanju postupaka nabave pa su planirali prekratko vrijeme za provedbu tih postupaka. Na primjer, trajanje predviđeno u planu aktivnosti pokazuje prekratko vrijeme dodijeljeno postupku nabave roba, što vodi do smanjene izvedivosti projekta u smislu raspoloživog vremena. Također,

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: