Input:

Analiza

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Analiza

Izrada logičkog okvira / logičke matrice sastoji se od dva glavna procesa: analize i planiranja. Oni se provode jedan za drugim tijekom faza identificiranja i procjene u projektnom ciklusu.

U analizi se ispituje postojeća situacija da bi se razvila vizija „željenog budućeg stanja” te da bi se odabrale strategije koje će se primijeniti da bi se to stvarno postiglo.

Ključna ideja je da se projekti izrađuju da bi se bavili problemima s kojima je suočena ciljna skupina / korisnici, muškarci i žene te njihovim potrebama i interesima. U planiranju, projektna ideja se dalje razvija u praktični, operativni plan spreman za provedbu. Projekt je izrađen, a aktivnosti i resursi su definirani i isplanirani.

Dobro isplaniran projekt koji se bavi stvarnim potrebama korisnika nije moguće izraditi bez analize postojeće situacije. Međutim, različite skupine dionika vjerojatno drugačije gledaju na postojeću situaciju. Stoga je važno okupiti zajedno predstavnike svih ključnih dionika da bi se mogla provesti učinkovita analiza.

Dakle, osnovni alat koji se koristi u UPC-u za planiranje i upravljanje projektima zove se pristup logičkog okvira. Da bi se logički okvir svrsishodno koristio, moraju ga podržavati drugi alati radi tehničke, ekonomske i socijalne analize te analize utjecaja na okoliš. Logički okvir (Logframe) svakog projekta trebao bi biti rezultat temeljite analize i zajedničkog procesa planiranja, čija kvaliteta ovisi o nekoliko različitih činitelja, uključujući:

 • - Dostupne informacije
 • - Sposobnost tima za planiranje
 • - Dobru konzultaciju dionika i osiguranu uravnoteženu zastupljenost različitih interesa
 • - Razmatranje pouka – ”naučenih lekcija“

Izrada logičkog okvira projekta sadrži dva procesa koji se odvijaju jedan za drugim tijekom faza identificiranja i procjene u projektnom ciklusu:

 • - Proces analize
 • - Proces planiranja

Četiri sastavnice procesa analize su:

 • - Analiza dionika
 • - Analiza problema (prikaz stvarnosti)
 • - Analiza ciljeva (prikaz poboljšane situacije u budućnosti)
 • - Analiza strategija (usporedba različitih opcija na raspolaganju za rješavanje određene situacije)

ZADATAK 9

Ispunite slijedeću tablicu tako da opišete projektni ciklus projekta na kojemu ćete raditi.

Analiza problema

Analiza problema identificira negativne aspekte postojeće situacije te uspostavlja uzročno-posljedične odnose između postojećih problema.

Ona uključuje:

 • - preciznu definiciju okvira i predmeta analize
 • - utvrđivanje glavnih problema s kojima su ciljna skupina i korisnici suočeni (u čemu je problem?)

Vizualni prikaz problema je u obliku dijagrama nazvanog „problemsko stablo” ili „hijerarhija problema” da bi se ustanovile uzročno-posljedične veze.

Analiza problema se predstavlja u obliku dijagrama (problemskog stabla) tako da na vrhu prikazuje posljedicu problema, a njegove uzroke ispod.

Analiza za cilj ima utvrđivanje stvarnih prepreka kojima dionici daju prioritet i koje žele svladati. Jednom kada je dovršeno, problemsko stablo predstavlja sveobuhvatnu sliku postojeće negativne situacije.

Učinak ovakve vrste dijagrama je često najveći ako se priprema na radionici sa svim zainteresiranim stranama (koje stoga poznaju situaciju) pod vodstvom osobe koja razumije dinamiku skupine i koja ima iskustva u toj metodi.

Jednom kad se problemsko

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: