Input:

Pokazatelji i proračun

9.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pokazatelji i proračun

Slijedi obrazac Pokazatelji: Naziv pokazatelja, Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja, Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja, Doprinos unaprijed određenog pokazatelja, Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja, Učestalost izvješćivanja, Obrazloženje postignuća pokazatelja.

Kako biste osigurali dosljednost svoga projekta, morat ćete navesti pokazatelje. Nemojte podcijeniti to pitanje i odvojite vrijeme za utvrđivanje pokazatelja. Pokazatelj je zapravo način da izrazite “koliko“, “u kojem opsegu“ ili “koje veličine“. Pokazatelji se koriste radi mjerenja. Mjerenje nije ništa novo. Svi mi stalno nešto mjerimo. Pokazatelji pružaju osnovu za mjerenje uspješnosti projekta, pa je potrebno posvetiti posebnu pozornost izradi pokazatelja. Oni bi trebali biti mjerljivi (uz prihvatljivi trošak) i u okviru kapaciteta organizacije koja provodi projekt. Pokazatelji se također utvrđuju kako bi se pružile informacije provoditeljima projekta i Ugovaratelju. Oni predstavljaju ključni element za evaluaciju projekta. Oni pokazuju u kojem su opsegu ostvareni opći i posebni ciljevi projekta.

Pokazatelji trebaju biti “pametni“ (engl. SMART). Trebaju se utvrditi posebno za svaki cilj i rezultat, posebno i neovisno: - Specific – specifični za projekt; - Measurable – mjerljivi u smislu kvantitete i kvalitete (Koliko?); - Available – dostupni uz prihvatljivi financijski trošak i utrošak vremena (Gdje ih možete dobiti? Možete li ih dobiti brzo?); - Relevant – relevantni s obzirom na informacije koje su potrebne za mjerenje napretka; - Time-bound – vremenski određeni, kako bi bilo jasno kada će se tijekom trajanja projekta cilj ostvariti. Razlikujemo sljedeće vrste pokazatelja:

  • - Kontekstualni pokazatelji: Pokazatelji koje navodite u svojoj analizi problema nazivaju se “kontekstualni pokazatelji“ i pokazuju u kojemu će se kontekstu vaš projekt provoditi. To mogu biti financijski pokazatelji – npr. jedinica lokalne samouprave uložila je x milijuna kuna u ovaj projekt. Mogu biti i pokazatelji realizacije, Primjer
    1. Prema podacima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih mladih ljudi u regiji je … Prema podacima konfederacije strojarskih radnika, stupanj stručne spreme zaposlenika u industriji strojeva je … Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, stopa nezaposlenosti diplomiranih studenata na višoj razini je …
  • - Pokazatelji ulaza: primjeri : - broj obuhvaćenih osoba; - broj osoba koje će sudjelovati u projektu (razvrstano po spolu); - dob; - status (zaposlen, nezaposlen, dugotrajno nezaposlen); - stupanj stručne spreme/obrazovanja.
  • - Pokazatelji izlaza ili ishoda: primjeri: - broj ljudi koji su stvarno sudjelovali u projektu; - broj sudionika koji su položili ispit ili stekli stručnu spremu; - status do okončanja projekta; - stupanj stručne spreme do okončanja projekta.
  • - Pokazatelji učinka: Na koga će projekt u konačnici utjecati? Pokazatelji se mogu prikazati kao financijski pokazatelji, npr. jedinica lokalne samouprave uložila je x milijuna kuna u ovaj projekt. To mogu biti i pokazatelji realizacije: 500 mladih ljudi koji su prekinuli školovanje završilo je izobrazbu. Neki su pokazatelji već određeni u OP-u. Oni se utvrđuju radi evaluacije programa. Stoga će pokazatelji vašega projekta biti odraz općih pokazatelja iz OP-a.

VAŽNO: Ne obećavajte nemoguće zbog toga što ste precijenili vještine i sposobnosti svoje organizacije! Trebat ćete definirati izvore provjere svojih pokazatelja. Kad je riječ o općoj pozadini vašega cilja (nakon što ste utvrdili problem), to mogu biti izvješća, statistički podaci, istraživanja, očitovanja i slični dokumenti koji su dostupni voditelju projekta. Za vaš konkretni projekt, izvor provjere bit će mjesečna izvješća, tromjesečna izvješća, zapisnici sa sastanaka upravljačkih odbora, završna izvješća, vaši vlastiti statistički podaci, izvješća sudionika, ciljne skupine, itd.

PRIMJER projektnih rezultata:

Slijedom ulaganja, povećan je obim proizvodnje, tako da se u tijeku projekta zaposlila još jedna osoba (2 zaposlena). Zbog očekivanog porasta broja klijenata nakon provedbe projekta i provođenja promotivne kampanje o novim proizvodima i uslugama, ukupni prihodi su uvećani za 50%. U tijeku je plasiranje novog proizvoda na tržište iz domaće proizvodnje, povećanje broja klijenata, a koji ujedno dovodi do zaštite okoliša recikliranjem. Putem pametnog gospodarenja otpadom, smanjit će se i troškovi odlagališta u koja se otprema otpad.

Rezultati ulaganja poduzetnika će se zadržati na mjestu ulaganja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: