Input:

Financijsko upravljanje projektom

9.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Financijsko upravljanje projektom

Kako smo već naveli, za prijavu na natječaj, predlagatelj projekta mora obvezno osigurati dio vlastitih sredstava ili sredstva partnera na projektu kao sufinanciranje projekta. Ovisno o natječaju ovi iznosi mogu biti različiti.

Sredstva se doznačuju na zaseban podračun što osigurava lakšu kontrolu tih sredstava kako za nositelja projekta tako i za donatora iz jednostavnog razloga što se ova sredstva troše strogo namjenski za provedbu projektnih aktivnosti, a ne za tekuće i uobičajene troškove nositelja projekta koje nisu dio aktivnosti projekta, npr. plaće drugih djelatnika koji nisu angažirani na projektu, ostali troškovi poslovanja.

Financijsko upravljanje projektom ovisno je najvećim dijelom o organizacijskim sposobnostima organizacije koja projekt provodi. Problemi se javljaju vezano za standardno knjiženje pojedinih troškova vezano za projektne aktivnosti, npr. putni troškovi za osobe koje nisu zaposlene u organizaciji, plaćanje usluga i dobara po predračunima ili računima na kojima nije izražen porez na dodatnu vrijednost, prikaz i obračun troškova dijela osobnih dohodaka osoblja angažiranog na projektu (pogotovo ako se osobni dohodak isplaćuje zapravo iz sredstava sa različitih računa/podračuna), i sl.

U svakom slučaju, najbolje je da voditelj projekta zasebno vodi evidenciju troškova projekta, zasebno ima evidenciju računa, predračuna na temelju kojih je obavljeno plaćanje. Sve ovo pogotovo u slučaju da se knjigovođa nikada do sada nije susreo sa provođenjem projekata i namjenskim trošenjem sredstava za te projekte.

Nakon potpisivanja ugovora o financiranju, nositelji projekta dobivaju detaljne upute o obvezama vezano za financijsko upravljanje kao i o procedurama koje moraju pratiti pri provedbi projektnih aktivnosti i projekta.

U samim smjernicama svakog natječaja, eksplicitno su navedeni svi troškovi koji su dozvoljeni za financiranje kao i oni koji nisu.

Izvještavanje na

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: