Input:

Analiza strategija

9.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Analiza strategija

Zadnji korak u procesu analize obuhvaća odabir strategije / strategija koje ćemo koristiti da postignemo željene ciljeve.

Analiza strategije uključuje odluku koji će se ciljevi uključiti u projekt, a koji će se isključiti te što će biti svrha projekta i opći cijevi.

Uz ispitivanje logike, analiza strategije također gleda i na izvedivost različitih intervencija.

Ovaj korak zahtijeva:

  • -  jasne kriterije odabira strategija
  • -  identifikaciju različitih mogućih strategija da bi se postigli ciljevi
  • -  odabir projektne strategije

U hijerarhiji ciljeva, različite skupine ciljeva iste vrste nazivaju se strategije. Treba odabrati jednu ili više njih kao strategiju / strategije za daljnje djelovanje.

Najvažnija i najbolje izvediva strategija / strategije odabire se na temelju nekoliko kriterija, na primjer, prioritet dionika, vjerojatnosti uspjeha, proračuna, relevantnosti strategije, potrebnog vremena, doprinosa smanjenju nejednakosti itd. Ovisno o rasponu i potrebnoj količini rada, odabrana strategija / strategije mogu biti uobličene u intervencije veličine projekta ili u program koji se sastoji od nekoliko projekata.

Opći ciljevi trebaju objasniti zašto je projekt / program važan za društvo u smislu dugoročne koristi za korisnike i šire koristi za druge skupine. Oni također trebaju pokazati kako se projekt / program uklapa u regionalne / sektorske politike Europske unije i regionalnih vlasti / organizacija u pitanju. Opći ciljevi se vjerojatno neće postići samim tim projektom, nego zahtijevaju utjecaje i drugih projekata i programa.

Svrha projekta se treba baviti temeljnim problemom, a definira se s obzirom na koristi za korisnike projekta ili ciljanu skupinu kao rezultat korištenja usluga koje program pruža.

Planirani rezultati trebaju opisati usluge koje će se pružiti naznačenim korisnicima ili ciljnoj skupini i treba biti moguće učiniti projektno vodstvo odgovornim za njihovo pružanje. Rezultati se bave glavnim uzrocima problema s kojima je ciljna skupina suočena. Da bi se osigurala važnost rezultata, analiza problema bi trebala identificirati potrebu korisnika za uslugama projekta.

Raspored aktivnosti treba opisati kako će se dobra i usluge projekta pružati.

ZADATAK 14

Navedite kriterije za odabir strategija provedbe projekta. Identificirajte različite moguće strategije s kojima bi se mogli postići cilj ili ciljevi projekta. Odlučite o konačnoj strategiji provedbe projekta.

Da biste te zadatke izvršili, pratite slijedeće korake:

  1. korak

Koristeći problemsko stablo i stablo ciljeva koje ste izradili, navedite i opišite na temelju čega ste odlučili da je izabrano stablo ciljeva najbolje za rješavanje problema i postizanje ciljeva. Napišite kriterije koje ste koristili za donošenje te odluke te ih obrazložite u nekoliko riječi.

  1. korak

Koristeći utvrđene kriterije, razmislite da li postoje drugi načini postizanja ciljeva i provedbe projekta. Ako postoje, preoblikujte vaše stablo ciljeva. Ako ne postoje, neka prvobitna verzija stabla ciljeva ostane nepromijenjena.

  1. Korak

Ako ste izradili nekoliko stabala ciljeva koji prikazuju različite načine postizanja istog cilja ili istih ciljeva projekta i provedbe projekta, odlučite o konačnoj strategiji provedbe projekta koristeći utvrđene kriterije.

Analiza dionika

Sve osobe, skupine ljudi, ustanove ili poduzeća koje bi mogle biti u vezi s projektom definiraju se kao dionici (stakeholders). Da bi se do kraja povećala društvena ili institucionalna korist projekta i smanjili njegovi negativni utjecaji, analiza dionika utvrđuje sve one sudionike projekta na koje će projekt utjecati (pozitivno ili negativno) i na koje načine.

Važno je da se analiza dionika provede u ranom stadiju u fazama identifikacije i procjene projekta.

U idealnom slučaju, projekt se treba izraditi u radionici participativnog planiranja koja će uključiti predstavnike glavnih dionika.

Analiza dionika i analiza problema su blisko povezane: bez stajališta različitih ljudi o određenom problemu, ne može biti jasna niti priroda problema, niti potrebe ljudi, niti eventualna rješenja.

Ono o čemu također treba voditi računa u cijelom ovom procesu određivanja dionika je ravnopravnost. U svim društvima, postoje razlike u ulogama i odgovornostima muškaraca i žena, u njihovom pristupu i kontroli nad resursima te u njihovom sudjelovanju u donošenju odluka. Često, muškarci i žene imaju neravnopravan pristup uslugama (npr. prijevozu, zdravstvenoj skrbi, obrazovanju) i prilikama u gospodarskom, društvenom i političkom životu. Neravnopravnost spolova sprječava rast i šteti razvoju. Neadekvatan pristup pitanjima ravnopravnosti spolova može naštetiti učinkovitosti i održivosti projekta i čak nenamjerno pogoršati postojeće nejednakosti. Analiza dionika mora, stoga, utvrditi posebne interese, probleme i potencijale muškaraca i žena u skupinama dionika.

Za procjenu utjecaja pojedinih dionika na vaš projekt u njegovim različitim fazama možete koristiti tzv. matricu snaga i utjecaja / power interes matrix koja je prikazana niže.

Dok razmišljate o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: